Větší stavební celky a areály

Prodejna a servis firmy Jaguar v Průhonicích
SPOLUPRÁCE NA URBANISTICKÉM A ARCHITEKTONICKÉM ŘEŠENÍ AREÁLU PRODEJEN A SERVISŮ AUT V PRŮHONICÍCH
Autorský kolektiv: Ing.Arch. Jan Zelený, Ing.Arch. Josef Klika, Ing. Arch. Ludmila Machová, Ing.Arch. Jarmila Kaplanová