Poskytované služby zákazníkům

Nabízím zhmotnění Vašich představ a snů v oblasti staveb. Dům „ušitý“ Vám přímo na míru!

Jsem autorizovaný architekt s dlouholetou praxí. Mám bohaté zkušenosti ve všech stupních projektové činnosti včetně vlastní realizace staveb a vykonávání autorského dozoru.

Pracoval jsem na územních plánech a urbanistických studiích menších i větších celků. Mám za sebou dlouhou řadu projektů bytových, občanských i účelových domů a objektů. Jednalo se většinou o novostavby, ale i o několik rekonstrukcí. V některých jsem navrhl a realizoval i interiéry.

Jsem schopen se svými stálými, zkušenými spolupracovníky zajistit projekt od urbanistické studie až po realizační dokumentaci ve všech profesích včetně inženýringu a AD.

Na přiložených obrázcích je několik vybraných příkladů autorských a spoluautorských realizací, včetně několika nerealizovaných autorských studií. Dále jsou zde vizualizace a modely rodinných domů, které jsou v současné době ve výstavbě.

Těším se na případné nabídky spolupráce s Vámi.

ing.arch. Josef Klika